Skip to content
HISTORIA

etablerades 1876

Båtbyggeri på Studseröd etablerades 1876, i hjärtat av Gullmarsfjorden, av båtbyggare Olof August Johansson. Varvet har under årens lopp hunnit med att producera över 250 olika fartyg och majoriteten av Lysekils och Smögens fiskeflotta är byggd just på Studseröds varv.

ett begrepp såväl

Under några decennier av detta århundrade var Bröderna Olssons Båtvarv i Skredsvik ett begrepp såväl bland skärgårdsbefolkningen som inom båtbyggerisektorn.Olof August Johansson (farfar till bröderna Olsson) arrenderade ett stycke mark (Kvarnkasen under Studseröd) som gränsade mot Studserödsbukten. Denna plats var idealisk för båtbyggeri genom dess låglänta terräng längs stränderna som snabbt övergick i djupt vatten endast något tiotal meter utanför strandlinjen.

På grund av detta var förutsättningarna för sjösättning av större båtar och fartyg relativt gynnsam.Till en början var båtbyggeriet mycket ringa i omfattning; senare under sönernas tid betydligt större för att under sonsönernas tid utvecklas till ett av de största träfiskebåtsvarven i landet.Senare delen av 1800-talet innebar ett genombrott för det moderna havsfisket, vilket skapade förutsättningar för en omfattande produktion av fiskebåtar.

Dessutom fanns det en god marknad för mindre träfrakttonnage, då transporter till stor del skedde sjövägen i Bohuslän i slutet av förra och långt in på nuvarande sekel. Detta medförde att bröderna Olsson (August Johanssons tre äldsta söner; Johan, Anders och Olof) inriktade verksamheten i än högre grad mot skeppsbyggeri, varvid båtbyggnationen flyttades till Stenvik som är beläget något öster om Kvarntången i Studserödsviken.

flyttades en gång till

Efter ungefär ett decennium flyttades verksamheten ytterligare en gång till det ställe där varvet nu är beläget. Vid den nya varvsanläggningen uppfördes den första skrovhallen, inom vilken det var möjligt att bygga fartyg upp till 65 fot. Denna byggnad uppfördes 1909.

nya bolaget

Den 14 januari 1935 bildade åtta av Olof Olssons söner handelsbolaget Bröderna Olsson & Co., Båtvarv, Skredsvik. Eftersom den nionde och yngste brodern, Östen Olsson (f. 1915), då inte var myndig blev han delägare först ett år senare.

Till styrelse i det nya bolaget utsågs bröderna Ivar Orsbeck, Verner Olsson och Gunnar Olsson, vilka hade rätt att teckna firman var för sig. Verner Olsson blev föreståndare för bolaget. Denna styrelsesammansättning och ledning hade företaget fram till 1974, då Ulla Ahlstrand ersatte sin far Ivar Orsbeck, efter att denne avlidit.

bygga ut varvet

Något år efter bildandet beslöt bolaget att bygga ut varvet, eftersom fiskebåtarna blev allt större samt att skrovhallen som uppförts i början av seklet blev såväl för liten som undermålig. Under åren 1937-38 gjordes ett omfattande sprängnings- och planeringsarbete av varvsområdet. Dessutom byggdes helt ny varvshall inklusive smedja och verkstad.

Skrovhallen (40×20 meter) blev den största jämfört med alla andra träfiskebåtsvarv. Den var försedd med två stapelbäddar med möjlighet att bygga fartyg upp till 100 fot på den ena och 90 fot på den andra. Den första fiskebåten som byggdes i den nya skrovhallen var LL 785 Dux från Smögen. Hon var med en längd av 80 fot det största fiskefartyget som byggts i Sverige vid leveransen i december 1938.

ombildades

Studseröd var då ett av få fiskebåtsvarv, där fartygen byggdes inomhus. Under 1930- och 1940-talet var produktionen vid varvet upp till 5-6 fiskebåtar per år och vissa år kunde det bli än högre. Senare under 1950-talet då fartygen blev större och mer avancerade, byggdes i genomsnitt 2 fartyg per år.

Bolaget ombildades 1957 till Bröderna Olssons båtvarv AB. Den 31 maj 1966 skriver Ragnar Hurdén och handelsbolaget Kullen Hurdén & Co, Lysekil kontrakt med Bröderna Olssons Båtvarv om en 95 fots trålare utrustad med en 840hkr June-Munktell dieselmotor.

Fartyget utgjorde varvets nybyggnadsnummer 251, vilket skulle visa sig bli den sista fiskebåten som byggdes i Studseröd.

drevs som en marina

År 1978 såldes varvet och Aktiebolaget Bröderna Olssons båtvarv upphörde, och började 1979 att drivas som en marina under namnet, Studseröds Marin.

Varvet och fastigheten ägdes och drevs som en marina med fullservice av 5:e generationens släktingar till grundarna, morfars farfar Olof August Johansson… ända fram till 2021.

bokserien Fiskebåtarna & Varven

För er som vill veta mer om historien bakom varvet på Studseröd och hela eran av fiskebåtsbyggeri rekommenderar vi varmt bokserien Fiskebåtarna & Varven av Lennart Bornmalm som för övrigt är släkt med grundarna till varvet på Studseröd.

Boken Skeppsbyggarna berättar historien kring de varv som specialiserade sig på att bygga fiskebåtar i trä. Det var båtar som under större delen av 1900-talet var ett typiskt inslag i fiskelägenas hamnmiljöer.
Läsaren får en inblick i de olika varvsorternas historia och miljöer och får lära känna människorna runt varven. Berättelserna är rikt illustrerade med bilder och ritningar som till största delen aldrig tidigare publicerats. Böckerna finns på Bohusläns museum i Uddevalla och förlaget: Breakwater Publishing http://www.breakwater.se

Back To Top