skip to Main Content
BÅTPLATS

2022

40
Båtplats

Välj din båtplats i Portside marina. Alla båtplatser har en y-bom på varje sida och ett antal platser går även att få med gångbar bom på ena sidan av båtplatsen så att det blir bekvämt att ta sig i båten.

Nya bommar

Hyr båtplats 2022 i Portside marina.  De y-bommar som finns idag ingår. Det finns båtplatser tillgängliga från 2,5 m, 3.0 m, 3,5 m, 4,0 m, 4,5 m och 5,0 m bredd. El och vatten ingår.

Marinan är kameraövervakad och inhägnad.

Önskar du en ny gångbar bom kan det erbjudas mot offert och då äger du din bom. Vid uppsägning säljer du din bom till nästa båtplatsinnehavare.

Parkering

Parkering erbjudes på området som är inhägnat och kameraövervakat. Alla innehavare av båtplats får en inloggning till kameraövervakningen, kod till porten och parkeringstillstånd.

Färskvatten och landström

Färskvatten och landström finns på eller vid bryggorna och alla bryggor är belysta. Vattentoalett finns vid sjösättningskajen.

+40 2023-
båtplatser

Marinan kommer att byggas ut med ytterligare båtplatser vid flytbryggor med y-bommar inom den närmsta tiden i takt med nybyggnation av båthallar. Vi planerar att kunna ha ytterligare 40 båtplatser och gästplatser.

2023+

14
Sjönära verksamhetslokaler

Vi kommer att bygga nya lokaler i HUS A och HUS B samt ny lagerhall och servicebyggnad.

Vi erbjuder möjlighet att köpa en sjönära verksamhetslokal i de nya husen vi uppför 2022-2023. Det är 14 st enheter om cirka 200 m2 fördelat på två hus med vattnet alldeles utanför.

Läs mera här

Kontakta oss för pris och tillgänglighet på plats.

 

PRISER 2023

VI kommer efterhand att bygga ut marinan med ytterligare båtplatser. Vi planerar nya båthallar och service byggnader. De y-bommar som finns idag ingår i båtplatshyran 2023.

Nya gångbara y-bommar till nya platser kommer att erbjudas mot offert och då äger du din bom.

BREDD BÅTPLATSPRIS INK MOMS*
2,0 m...5.000 kr
2,5 m...7.000 kr
3,0 m...9.000 kr
3,5 m...10.500 kr
4,0 m...12.500 kr
4,5 m...13.500 kr
5,0 m...16.700 kr

Viktiga datum

Uppsägning av bryggplats

Ska ske skriftligt till info@portsidemarina.se senaste

31 DEC 2021

Förtöjningstampar

ska tas bort från y-bommar och bryggor senaste

15 OKT 2022

Uppsägning av vinterförvaring

Ska ske skriftligt till info@portsidemarina.se senaste

01 JUL 2022

sjösättning

Sista dag är sista söndagen innan

15 JUN 2022

Nyttjande av båtplats

Gäller från

01 APR 2022 – 15 OKT 2022

upptagning

Sista dag är sista söndagen innan

15 OKT 2022

Hamnföreskrifter

 • Båtägare skall uppträda och verka för god säkerhet, gott sjömanskap samt visa hänsyn till egendom, personer och miljö.
 • Ankring är förbjuden inom marinans område.
 • Förtöjning skall ske som beskrivet under förtöjningstips och ryckdämpare ska alltid användas.
 • Varken svart- eller gråvatten får släppas ut i vattnet. Det är inom marinan förbjudet att använda båttoalett utan septiktank.
 • Marinans vattenkranar är till för påfyllning av färskvatten i båt och rimlig båttvätt.
 • Endast jordade uttag får anslutas till marinans eluttag. Båtägaren ser till att de inte ligger i vatten, i kläm eller över bryggan.
 • Man får inte ha igång värmefläkt eller element på i en vinteruppställd båt när den när man inte är där.
 • Ingen el får vara ansluten till båtarna när lokalen är obevakad
 • Parkering får ske inom området men inte så att det hindrar framkomlighet för andra.
 • Koden till grinden får inte lånas ut till utomstående.
 • Olje- eller bränslespill får inte förekomma i vatten eller på land.
 • Marinans sopbehållare är endast till för normalt hushållsavfall. Båtägaren ansvarar själv för att övrigt avfall bortforslas från området.
 • Visa aktsamhet vid bruk av marinans anläggningar och utrustning. Bidra till att hamnområdet hålls rent och i ordning.
 • Båtägaren är skyldig att alltid hålla sin båt försäkrad
 • Det är förbjudet att blästra och sprutlackera inom området.
 • Vaggor, kärror, stöttor, master och bommar ska märkas med ägarens namn och båtmodell och placeras på anvisad plats.
 • Om skada upptäcks på båtar, bryggor eller bommar rapportera detta skyndsamt till oss på telefon eller e-post

Förtöjningstips

Förtöj båten så att den med sträckta linor (fjädrarna i vila) ligger ca 40 cm från bryggan och så att det är minst 15 cm mellan bom och båt.
Vid oroliga lägen mist 25 cm. Fäst linorna endast i avsedda pollare eller ringar inte i fackverket på bommen.

Samtliga förtöjningar runt båten ska vara försedda med förtöjningsfjäder eller ryckdämpare i rätt storlek.

Bommarnas cc mått bör minst vara båtens bredd + bommens bredd + 30 till 60 cm. Använd lämplig båtfender på varje sida och fjädrar eller motsvarade på alla förtöjningar dimensionerade efter båten.

HUR MAN LÄGGER TILL VID YBOM

Back To Top