skip to Main Content
SJÖSÄTTNING 2022

Sjösättning våren 2022

planeras på samma sätt med kranbil och preliminära lördagar är

1:a sjösättning är preliminärt lördag 30 april
2:a sjösättning är preliminärt lördag  7 maj

Är dessa sjösättningsdatum för tidiga pga av väder och temperatur kan dessa senareläggas enligt senare besked och önskemål. Vill ni sjösätta enskilt går det bra och ni kan då boka egen kran. Vid enskild sjösättning betalas en avgift av 500kr för nyttjande av kajen vid lyft och sjösättning och avgiften tillkommer vid lyft och sjösättning om båten inte vinterförvaras i marinan.

Back To Top